Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

 

Att läsa under nyheter!


 

2017-04-24
Griftegårdens dag 13 maj.
Lördag den 13 maj kl.11.00 - 15.00 anordnar Motala griftegårdsförvaltning griftegårdens dag. Program under dagen: kl. 13.00 musik i Heliga korsets kapell kl. 12.00 samt kl. 14.00 ges möjlighet till en griftegårdsvandring. Samling vid griftegårdsförvaltn.exp kl. 12 och 14. Visning samt information kring hur vår senaste asklund 7 kommer att utformas. Personal finns på plats och informerar. Istället för informationsskyltar kommer vi i framtiden använda oss av QR-koder. Information & hjälp att ladda ner appen går att få vid minneskorset på den gamla delen av griftegården. Kaffe (fairtrade) med dopp kommer vi att bjuda på (utomhus) under dagen. Välkomna!

2017-04-07
Vattenposter.
Nu är vattnet påsläppt överallt på griftegården.

2017-03-23
Pensée plantering
Vi börjar plantera penséer på våra skötselgravar men början den 10 april. Önskar du beställa plantering ring exp. 0141-211928 el. 210988.

2015-11-16
Enhetlig begravningsavgift införs från 1 januari 2016.
Den 1 januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017. Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade. Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Välkommen till Griftegården i Motala!

Motala griftegård är en behagligt vacker griftegård. Här kan du uppleva ett lugn, en vacker miljö. Här möter du viloplatser som inte hör till de traditionella formerna.


Du kan promenera på små gångar, på broar över små vattendrag, se vackra blomsterarrangemang och gärdsgårdar som inramning. 

Tanken är att alla, även de som inte har någon som vilar på platsen, ska kunna vistas på Griftegården. Här kan du känna lugn och ro eller bara vara.

Ladda ner här

Senast publicerad: 170425 | Powered by SiteSmart